Än så länge har det inte blivit så mycket vinter och faktiskt inte heller så mycket stormar och oväder heller. Lite småfix och småjusteringar av vintertäckningen är gjord men i övrigt ser det bra ut. Kampai ligger mycket bättre skyddad bakom andra båtar denna vinter, vilket underlättar. Bara vi kan komma i sjön tidigt… 

Årets större fundering gäller valet mellan spinnaker och gennaker. Då vi ofta seglar på liten besättning har gennakern sina fördelar gällande hantering. Ju enklare det är för oss att hantera desto troligare är det att vi använder det flitigt så det finns helt klart poäng med att göra just hanteringen så enkel som möjligt. 

Vi har i dagsläget en G3 gennaker som är ganska allround, men som absolut inte fungerar på plattare bogar. Dvs, det är ingen länsgennaker så för att ersätta vår befintliga S2 spinnaker behöver vi skaffa en länsgennaker (A2). Inga större problem, men diskussion uppstod rörande möjligheten att sätta in ett nytt gennakerfall som tillåter topphissning av seglet. I dagsläget går spinnakerfallen ut ca 40cm ovanför förstagsinfästningen och det finns ca 1m mast kvar ovanför. 

Efter en dialog med masttillverkaren Seldén (bara meddela dem mast-ID så hade de alla värden!) verkar det dock som att befintliga spinnakerfall redan sitter i princip på maxmått för riggen, 15300mm från däcket. Förstaget går in i masten 15m från däck (I-mått 15,00) så i praktiken verkar det enbart finnas ca 300mm kvar att spela på. I dagsläget sitter falledare som leder ned spinnakerfallen och släpper ut dem precis ovanför förstaget. Tanken är nu att montera ytterligare en falledare längre upp, så nära fallboxen som möjligt och där släppa ut det ena befintliga spinnakerfallet för att komma lite högre just vid gennakersegling. Då finns ändå det andra fallet kvar på befintligt mått och möjlighet till dubbla genuafall. 

Så, lite jobb innan masten åker på i år. Sedan återstår det att se om det blir denna eller nästa säsong som förgylls av en A2:a, men förutsättningarna ska åtminstone vara på plats om lusten faller på. 

//Staffan